Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

03.06.2006 - Notam - "En nær opplevelse etter Tsunami"

Vi er to helsearbeidere fra et psykiatrisk senter i Asker som reiste til Batticaloa i Sri Lanka 28.januar – 16.februar 2005. Her kartla vi behovet for psykiatrisk hjelp til de flodbølgerammede.Av Wenche Hornbøll og Tharani Mahalingam