Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

03.04.2006 - Dagbladet - 28 funnet døde etter tsunami

Mange mennesker er savnet på Solomon-øyene.