Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

00.00.2014 - Røde Kors - Tsunamiprogrammet

De innsamlede midlene etter tsunamien i 2004 er benyttet til umiddelbar nødhjelp etter
katastrofen og til gjenoppbygging og styrking av nasjonalforeninger.