Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Hjemmeside som omhandler PTSD

Informativ og god side som omhandler ettervirkninger etter traumatiske hendelser.