Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Hjelp 24

Hjelp24 ytte hjelp til rammede av flodbølgekatastrofen Viktig å vite for de som trenger hjelp fra psykologtjenesten i Hjelp24:

Dere kan når som helst på døgnet ringe tlf. nummer: 810 00 444.
Deres henvendelse blir besvart av spesialopplært helsepersonell, som etter 
avtale med innringer kontakter psykolog.
Psykologen ringer dere så opp og avtaler tid for konsultasjon på 
psykologens kontor. Første konsultasjon vil da kunne avtales i løpet av 
1-2 uker, og i akutte tilfeller enda raskere.
Psykolognettverket er landsdekkende, og Hjelp24 kontakter nærmeste 
psykolog - geografisk. (Evt. reiseutgifter dekkes ikke)
Hvis det er akutt  behov for psykolog, kontaktes en bakvakt, som innen 
3-5 timer har en samtale over telefonen med den skadelidte. Videre 
oppfølging avtales da.
Hver enkelt person tildeles i utgangspunktet 6 timer, noe som 
erfaringsmessig viser seg å være tilfredstillende.
Henvendelsene behandles anonymt. Det oppgis kun antall saker og timer 
benyttet  - til Gjensidige Nor Forsikring, som dekker psykologtimene.