Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

24.12.2005 - Gjengangeren - "Fikk bearbeidet traumene"

Horten: Det kommunale Krisetemet i Horten

har fått mye skryt fra dem som trengte hjelp med følesene etter tsunamikatastrofen i Sør-Øst-Asia 2. juledag i fjord

Fikk Bearbeidet traumeneFikk Bearbeidet traumene