Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

27.05.2005 - VG Nett - Beklagelsen ikke nok for alle

Støttegruppa etter flodbølgekatastrofen er fornøyd med stortingsmeldingen selv om ikke alle syns Bondeviks beklagelse er nok.