Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2014 - Dagbladet - "Dødens bølge tok alt"

Minneseremonier i gang ved Indiahavet ti år etter