Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Minnemarkering 2016

Støttegruppen legger ikke opp til noen fellesmarkering 26.12.2016