Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Arbeidsoppgaver

Til undervisning og opplæring om Tsunamien.

For å få en dypere forståelse for historien, opplevelsene og den virksomhet som støttegruppen drev er det utarbeidet flere arbeidsoppgaver som belyser dette

Arbeidsoppgaver