Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2022 er det 18 år siden tsunamien

Støttegruppen legger heller ikke i år opp til noen felles markering på Bygdøy 26.12.2022
Representanter for Støttegruppen vil være til stede på Bygdøy.
La et lys brenne til minne for alle som ble borte denne dagen