Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2020 er det 16 år siden tsunamien.

Støttegruppen legger heller ikke i år opp til noen felles markering på Bygdøy 26.12.2019.
La et lys brenne til minne for alle som var og er berørt