Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2019 er det 15 år siden tsunamien.

Støttegruppen legger ikke opp til noen felles markering 26.12.2019.
La et lys brenne til minne for alle som var og er berørt.