Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2014 - VG - Minnes de norske tsunamiofrene

En bra og beskrivende reportasje. Verd å se.