Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

20.04.2005 - VG Nett - Heldigvis har vi hatt Kripos

Kripos har vært enestående, heldigvis har vi hatt dem å forholde oss til, sier en av de pårørende til Reinås-utvalget