Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

19.01.2005 - Åtte Nordmenn Identifisert omkommet

Oppdatering fra Kripos 19.01.05. KL.17

Åtte nordmenn identifisert omkommet

Åtte nordmenn er identifisert omkommet. To av de omkomne er gravlagt på Sri Lanka etter de pårørendes ønsker. Tre er kremert i Thailand, og urnene er brakt hjem til Norge av de pårørende. En av de norske borgerne som omkom på Sri Lanka har kommet hjem til Norge i båre. De resterende to er identifisert og vil nå bli klargjort for hjemtransport fra Thailand, i samråd med de pårørende. Vi presiserer at pårørende til de åtte identifiserte omkomne nordmennene er underrettet.

Antall saknede norske borgere er 78
Antallet identifiserte omkomne norske borgere er åtte