Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

14.01.2005 - Dagbladet - "11 000 utlendinger fryktes omkommet"

11 000 utlendinger fryktes omkommet

Savnet eller bekreftet omkommet etter flodbølgekatastrofen.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/01/04/419333.html