Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

03.03.2005 - Antall identifiserte og saknede norske borgere

Antall identifiserte: 58 

Antall saknede: 26