Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

03.01.2005 - Dagbladet - "Dødsbølgens første timer"

Hva skjedde egentlig i timene etter jordskjelvet?