Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2004 - VG Nett - Svensker og danske funnet døde

Lite informasjon om nordmenn
En svensk gutt (10) overlevde flodbølgekatastrofen ved å klamre seg til et tre. Tre andre var ikke like heldige.