Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2004 - VG Nett - "Fiskere skyllet på land"

Fiskere ble tatt av den voldsomme flodbølgen og skyllet på land. Dødstallene i India etter katastrofen kan ende på mange tusen.