Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

02.01.2006 - Dagbladet - "Hva har vi lært etter tsunamien?"

Hva har vi lært etter tsunamien? Vi må bruke tre viktige lærdommer i arbeidet framover: Vi må forebygge for nye naturkatastrofer, vi må bli bedre på å samordne hjelpen. Og vi må ha i mente at også i katastrofesituasjoner er politikken det som avgjør.