Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

27.12.2008 - VG Nett - Mange sliter fremdeles etter tsunamien

I dag er det fire år siden flodbølgen flommet inn over asia og drepte 260.000 mennesker. Mange nordmenn sliter fortsatt med ettervirkningene.