Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

27.12.2004 - Gjengangeren - "Vi løp fra vannet, det kom etter oss"

Familien Horten og Re sto klare til båttur da flodbølgen kom. De løp fra stranda me vannet i hælene.