Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

27.12.2004 - Dagbladet ."Dette overgår alt jeg har opplevd."

 Jan Braadland (46) snorklet da bølgen kastet ham på land. Da vannet trakk seg tilbake, holdt han rundt et mangrovetre fem meter over bakken. De tre andre i følget ble skylt 400 meter inn på land.

Dagbladet 27.12.2004. TERJE MYKLEVOLL  Les hele artikelen.