Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2014 - Dagbladet - Minnemarkering for tsunami-ofrene

Samle side for flere artikler rundt minnemarkeringen.