Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2004 - VG - Norsk familie reddet på hotelltak

Hotelltaket ble redningen for den norske familien på seks da flodbølgen rammet den populære ferieøya Phi-Phi Island i Thailand med voldsom kraft.