Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2004 - Dagbladet - Steinfeld løp for livet

NRK-reporter Hans-Wilhelm Steinfeld og hans familie løp for livet for å komme unna den voldsomme flodbølgen.