Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

24.12.2005 - Gjengangeren - "Vi skylder å takke thaiene for livet"

Horten: Julaften i fjor reiste de fra horten til Puket i Tailand på juleferie.

For femte gang. Den som endte med tsunamien og dødsbølgen.

Vi skyller å takke thaiene for livetVi skyller å takke thaiene for livet