Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

23.02.2005 - Dagbladet - «Vi er syke uten synlige sår»

Olivier og Henrikke overlevde flodbølgekatastrofen i Thailand