Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

17.12.2005 - Sandefjords Blad - "Tsunamiofre tar livet av seg"

Tsunamiofre tar livet av seg

Oslo (ANB):

Nordmenn som overlevde flodbølgekatastrofen i fjor har store traumer. Tre personer skal ha begått selvmord.

http://www.bladet.no/Innenriks/article1873203.ece