Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

05.05.2005 - Aftenposten - " På jakt etter svar"

På jakt etter svar

Ved å gå opp egne fotspor prøver Tuula og Stein Ulve å begripe hva som hendte den morgenen de mistet sønnen Are i flodbølgen.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1033660.ece